Ideja slobode je pokretačka snaga naše politike. Njoj se vraćamo čim osjetimo da nas agresivnom pristupom pokušaju uvući u blato i udaljiti od našeg puta. Ona je osnovni razlog zašto smo ušli u ovaj poduhvat.

Sloboda nije Božije sjeme pa da ti ga neko da.

sloboda nije zahvalnica pročitana abecednim redom

sloboda nije krilatica reklamnog panoa

ona je konstruktivna kritika postojećeg stanja

 

Sloboda te čeka

Uzmi je

 

Ovo su riječi pjesme Sloboda, neponovljive Štulićeve Azre, kojih se ovih dana sjetim u razgovoru sa ljudima širom zemlje.

Nažalost politika u BiH sve više ograničava slobodu pojedinca. Korupcija, nacionalizam, nepotizam, socijalna ovisnost... sve su to politički instrumenti kojima se limitira sloboda. Agresivna politika, dominantna u BiH, otuđuje i ponižava pojedince. Naši ljudi i njihova osobna prava su zapostavljeni, koriste se isključivo za manipulaciju i politikanstvo.

Nema veće političke ideje od ideje slobode, slobode pojedinca, koja će možda biti ostvarena na različite načine ali koja nema alternative.

Ideja slobode je pokretačka snaga naše politike. Njoj se vraćamo čim osjetimo da nas agresivnom pristupom pokušaju uvući u blato i udaljiti od našeg puta. Ona je osnovni razlog zašto smo ušli u ovaj poduhvat. Naš cilj je da ponudimo konstruktivnu kritiku postojećeg stanja, i rješenja koja vode ka većoj slobodi.

Do sada ljudi slobodu tražili u odlasku. Glasali su protiv sadašnje vlasti odlaskom iz naše zemlje.

Oni koji potcjenjuju težnju i inteligenciju tihe većine, ne shvataju šta će se desiti u oktobru.

Sloboda nas čeka.