“Cjelovitost i integritet BiH ne smiju biti upitni”, poručio je Boriša Falatar na javnoj tribini u Kaknju, održanoj u srijedu, 05.09.

Falatar se građanima Kaknja obratio sa zaključcima iz njegove posjete Evropskom parlamentu u Briselu. Upoznao je javnost sa stvarnim stanjem i mogućnostima naše zemlje na putu u EU, sa brojnim izazovima sa kojima se susreće naša zemlja, dok niko ne brani interese naših građana na međunarodnoj sceni.

“Nerad i nesposobnost naših političara srozala je ugled naše zemlje, u kojoj međunarodna zajednica više ne vidi ozbiljnog partnera. To je neprihvatljivo.”, neke su od riječi kojima se Boriša Falatar obratio građanima Kaknja.

Evropski zvaničnici u Briselu požalili su se kako u BiH nemaju prave osobe za pregovore i zajednička rješenja. “U razgovoru sa evropskim parlamentarcima saznao sam da naši političari, i kada se pojave u Briselu, što je jako rijetko, samo znaju iznositi probleme, a niko ne predlaže nikakva rješenja. To pokazuje kolika je zapravo njihova vanjskopolitička nesposobnost. Evropa je zaboravila BiH zahvaljujući njima.”

Pored Boriše Falatara, tribini su pristvovali Esad Delibašić i Dževdet Huskić, članovi OO NS Kakanj, kao i više od 100 Kakanjaca koji su aktivno učestvovali u razgovoru.

Prije dolaska u Kakanj, Falatar je proveo nekoliko sati u Zenici, gdje je zajedno sa Sanjom Renić, vijećnicom NS u OV Zenica i ostalim članovima i simpatizerima Stranke, na ulicama grada razgovarao sa građanima.