Kandidat za člana predsjedništva Boriša Falatar, povodom najave Željka Komšića da ne učestvuje na predizbornim televizijskim debatama ukoliko na njima ne bude prisutan i Dragan Čović, rekao je slijedeće:

Osobno smatram da bi učešće na ovakvim debatama trebala biti obaveza, jer se kroz sučeljavanja kandidata i ideja koje reprezentiraju gradi demokracija, i očituje odnos prema javnosti, odnosno prema biračima. Nedolazak na debate demonstrira kukavičluk i bahatost političara, koji, svodeći svoje politike na nivo lične netrpeljivosti, smatraju da nisu dužni nikome ništa objašnjavati. S druge strane, vjerovatno je i u pitanju manjak hrabrosti i nesigurnost u vlastite argumente, koji na ovakvim skupovima podliježu kritici." 

Falatar se osvrnuo i na do sada održane debate rekavši da je postalo mučno gledati debate u kojim učestvuju isključivo muškarci. Stoga je ponosan na nedavno televizijsko gostovanje Mirjane Lepić Marinković:

Mirjanin nastup suštinski i simbolički razdvaja Našu stranku od drugih. Suštinski, jer leži u snazi njezinih argumenata, a simbolički jer su žene prerijetko učesnice u debatnim emisijama. To je ključ naše drugačije politike, naših ideja i naše spremnosti da se ovim poslom bavimo  odgovorno. Ako ne živite vrijednosti koje promovirate, a rodna ravnopravnost je samo jedna od njih, i ako one ne čine vašu institucijsku kulturu, onda ne vidim kako tražiti od građana da vam daju mandat da mijenjate društvo."